Termenii și condițiile generale pentru utilizarea aplicației certME și a mijloacelor de identificare electronică certME

Acești Termeni și condiții generale (T&C) reglementează modul de furnizare și utilizare a mijlocului de identificare electronică prin intermediul aplicației certME și a serviciilor aferente.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții generale înainte de a vă înregistra sau utiliza aplicația certME și să le păstrați pentru dumneavoastră în vederea consultării ulterioare.

Prin instalarea, înregistrarea, utilizarea și / sau accesarea aplicației certME, confirmați că respectați acești Termeni și condiții generale.

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții generale, vă rugăm să vă abțineți de la sau să încetați instalarea, utilizarea sau accesarea aplicației certME și a serviciilor aferente.

Vă rugăm să rețineți că utilizarea anumitor funcționalități oferite de aplicația certME poate fi supusă în continuare unor condiții suplimentare.

Vă rugăm să consultați acest document pentru orice întrebare.

Acești Termeni și condiții generale sunt disponibile în română și engleză. Toate versiunile lingvistice au aceeași valoare juridică.

Aplicația și serviciile aferente sunt oferite de CERTSIGN S.A, https://www.certsign.ro având sediul social în București, sector 4, Șos. Olteniței, nr. 107A, Corp C1, Etaj 1, camera 16, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/484/2006, CUI 18288250, nr de telefon (+40)311 011 870 (denumită în cele ce urmează „certSIGN”).

Prezentul document poate fi modificat, actualizat oricând de către CERTSIGN S.A., dumneavoastră având obligația să accesați https://certme.ro/termeni-conditii unde veți găsi ultima versiune a prezentelor Termeni și condiții generale.

I. DEFINIȚII

Mijloc de identificare electronică (IE) – o unitate materială și/sau imaterială care conține date de identificare personală și care este folosită în scopul autentificării unui serviciu online.

Validator de Identitate – entitate parteneră certME autorizată să facă dovada identității, să verifice datele de identificare și identitatea utilizatorului mijlocului de identificare electronică, să solicite emiterea, suspendarea, reactivarea sau revocarea mijlocului de identificare electronică și să valideze datele înregistrate de Furnizorii de servicii.

Furnizor de servicii – entitate client certME, în relația cu care doriți să folosiți mijlocul de identificare, autorizată să solicite certME confirmarea validității datelor furnizate de utilizatorul mijlocului de identificare electronică.

Utilizator – dumneavoastră, persoana fizică a cărei identitate a fost verificată de un Validator de Identitate și care a primit un mijloc de identificare electronică.

II. DESCRIEREA APLICAȚIEI ȘI A FUNCȚIONALITĂȚILOR SALE

Aplicația certME este o aplicație mobilă pentru dispozitive mobile Android și iOS care oferă o serie de servicii și funcționalități, care vă permite să partajați în siguranță date, să vă identificați, să vă autentificați, în vederea autorizării de tranzacții sau semnării de documente cu Furnizori de servicii.

III. DISPONIBILITATEA APLICAȚIEI

certME este disponibil numai pentru utilizatorii de dispozitive mobile tip smartphone sau tabletă cu vârsta de peste 18 ani.  

Disponibilitatea diferitelor servicii și funcționalități oferite prin aplicație poate varia, printre altele (fără a se limita la), în funcție de tipul de: dispozitiv folosit pentru a accesa sistemul său de operare, țara dumneavoastră de reședință, opțiunile alese de Furnizorii de servicii pe care doriți să le partajați, operatorul dumneavoastră de telecomunicații sau cartela SIM pe care o utilizați.

Aplicația poate fi utilizată doar pe site-uri web sau aplicații mobile care acceptă utilizarea aplicației certME, lista Furnizorilor de servicii putându-se consulta aici www.certme.ro.

certME nu garantează acceptarea acestei aplicații mobile de către orice furnizor de servicii, mai mult, certME nu garantează funcționarea neîntreruptă sau fără erori.

IV. FUNCȚIONALITĂȚILE APLICAȚIEI

Funcționalitățile aplicației vă permit să vă înregistrați, să vă conectați, să vă identificați, să partajați datele dumneavoastră de identificare, în vederea aprobării de tranzacții prin intermediul site-urilor web și / sau aplicațiilor mobile oferite de Furnizorii de servicii.

V. ÎNREGISTRAREA ÎN PLATFORMA certME PENTRU DOBÂNDIREA MIJLOCULUI DE IDENTIFICARE ELECTRONICĂ certME

Dobândirea unui mijloc de identificare electronică certME se poate face prin intermediul partenerilor certME, numiți Validatori de Identitate. Lista Validatorilor de Identitate certME se găsește la www.certme.ro.

Prin contactarea unui Validator de Identitate cu ocazia accesării unei aplicații pe un anumit site web sau achiziționării unui serviciu sau produs, puteți opta pentru a obține în mod gratuit un mijloc de identificare electronică certME.

Aceasta se poate face prin descărcarea aplicației certME pe dispozitivul dumneavoastră mobil, după ce ați parcurs prezenții Termeni și condiții și ați luat cunoștință de notele de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atât a certSIGN, cât și ale Validatorului de Identitate.

1. Descărcarea aplicației

Aplicația este disponibilă pentru descărcare atât din Google Play cât și din Apple AppStore și poate rula pe dispozitive de tip smartphone și pe tablete.

2. Înrolarea în platforma certME

Utilizatorul se va prezenta la operatorul Validatorului de Identitate cu documentele care îi atestă identitatea, acceptate la nivel național (carte de identitate, pașaport etc.). Verificarea identității se face față-în-față sau prin modalități echivalente de identificare în conformitate cu legislația aplicabilă. Operatorul Validatorului de identitate înregistrează datele personale, iar utilizatorul le confirmă din aplicația certME descărcată pe dispozitivul său.

3. Emiterea mijlocului de identificare electronică certME

Aplicația certME instalată la utilizator generează cheile PKI care fac parte din mijlocul de identificare electronică al utilizatorului pe baza autentificării biometrice a Utilizatorului pe dispozitivul său. Toate aceste operații sunt realizate criptat în cadrul portofelului electronic al dispozitivului aflat în posesia utilizatorului.

Aplicația certME instalată la utilizator, generează pe baza datelor de identificare un cod criptat unic, care nu conține date personale ale utilizatorului și nu poate fi folosit pentru a le deduce, și transmite acest cod pentru stocare în Blockchain, împreună cu datele Validatorului de Identitate.

4. Actualizarea datelor personale ale utilizatorului

În vederea utilizării corespunzătoare a mijlocului de identificare certME, Utilizatorul trebuie să se adreseze Validatorului de Identitate pentru actualizarea datelor sale personale, imediat ce informațiile care au stat la baza creării mijlocului de identificare electronică nu mai corespund realității sau certSIGN în cazul în care Validatorul de Identitate sistează sau încetează derularea serviciilor de verificare și validare a identității.

VI. AUTENTIFICAREA LA FURNIZORII DE SERVICII/PRODUSE

Utilizatorul se conectează la aplicația sau site-ul unui Furnizor de Servicii înrolat în platforma certME.

Furnizorul de Servicii solicită confirmarea identității Utilizatorului. Utilizatorul primește în cadrul aplicației certME de pe dispozitivul propriu, o solicitare de confirmare a accesului de către Furnizorul de Servicii a unui subset de date personale ale Utilizatorului. Dacă Utilizatorul este de acord și validează accesul la datele solicitate, din aplicația certME, Furnizorul de Servicii primește confirmarea identității de la Validator și finalizează autorizarea Utilizatorului.

Solicitarea confirmării și confirmarea se fac doar prin hash-uri, nicio data cu caracter personal nefiind transmisă către sau stocată pe platforma certME în acest proces.

VII. ACCESUL ȘI UTILIZAREA APLICAȚIEI

Accesul și utilizarea serviciului certME sunt permise numai persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani.

Utilizarea mijlocului de identificare electronică va fi blocata temporar dacă autentificarea biometrică pe dispozitivul dumneavoastră nu se realizează cu succes de trei ori (3) consecutiv. Ulterior celor 3 încercări de autentificare eșuate, timpul de așteptare se dublează pentru fiecare încercare de autentificare eșuată.

certSIGN își rezervă dreptul de a suspenda sau revoca mijlocul de identificare electronică și, ulterior, de a refuza accesul dumneavoastră la acesta în orice moment, în cazul unor probleme tehnice, suspiciune de utilizare incorectă sau frauduloasă sau pentru orice alt motiv obiectiv de securitate.

Înțelegeți și sunteți de acord că în utilizarea aplicației trebuie să respectați în orice moment prezentele Termeni și condiții generale, recomandările de securitate, toate legile, regulile și reglementările aplicabile.

Aplicația este pentru uzul personal al Utilizatorului și nu poate fi folosită de nicio altă persoană, chiar cu acordul Utilizatorului.

Puteți să creați un cont certME doar în numele dumneavoastră și dumneavoastră trebuie să-l folosiți doar pentru a înregistra, a accesa, a confirma tranzacțiile la conturi la care aveți un drept legal de acces (cont propriu sau cont al unei alte persoane pentru care aveți un mandat).

De îndată ce veți conștientiza pierderea, furtul, utilizarea neautorizată sau riscul de utilizare neautorizată sau distrugerea ori compromiterea dispozitivului dumneavoastră sau a mijlocului electronic certME trebuie să solicitați Validatorului de identitate și/sau certSIGN suspendarea sau revocarea mijlocului de identificare electronică.

În caz de fraudă sau suspiciune de fraudă în legătură cu aplicația mobilă certME, trebuie să solicitați certSIGN sau Validatorului dumneavoastră de identitate suspendarea sau revocarea mijlocului de identificare electronică.

Suspendarea, reactivarea sau revocarea unui mijloc de identificare certME suspendat se poate realiza numai în persoană la certSIGN sau la Validatorul dumneavoastră de identitate, în aceleași condiții și urmând aceeași procedură prin care s-a efectuat verificarea inițială a identității în vederea emiterii mijlocului de identificare.

Mijlocul de identificare electronică certME se revocă automat, iar pentru emiterea unui mijloc de identificare nou, utilizatorul trebuie să parcurgă un nou proces de verificare a identității, în oricare dintre următoarele situații:

 • Aplicația certME este dezinstalată de pe dispozitivul mobil sau baza de date este ștearsă prin intermediul funcțiilor dispozitivului (ex. clear data);
 • Funcția de blocare a ecranului este dezactivată;
 • Autentificarea biometrică este dezactivată;
 • Asupra dispozitivului este aplicat un proces de root-are sau jailbreak.

Pentru siguranța dumneavoastră, aplicația mobilă certME nu permite back-up-ul local sau în cloud al bazei de date.

VIII. OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ (ALE UTILIZATORULUI)

Trebuie să prezentați documente corecte și valide, precum și date corecte la înrolarea în platforma certME fiind singurul responsabil pentru validitatea și corectitudinea acestora.

Este responsabilitatea dumneavoastră să dețineți și să folosiți resurse hardware și software necesare utilizării serviciilor, asumându-vă în această privință orice responsabilitate pentru funcționalitatea lor și compatibilitatea cu acestea pentru configurarea lor corectă.

Dispozitivul utilizat trebuie să fie în posesia dumneavoastră, să nu permiteți niciunei alte persoane accesul la acesta și să îl protejați împotriva accesului neautorizat.

Autentificarea biometrică la dispozitivul dumneavoastră trebuie să nu fie accesibilă altor persoane. Nu înrolați în dispozitivul mobil caracteristicile biometrice ale altor persoane.

Sunteți singurul responsabil cu privire la documentele sau tranzacțiile aprobate sau pentru serviciile accesate în urma identificării cu ajutorul mijlocului de identificare electronica certME, acestea fiind exclusiv sub controlul și la latitudinea dumneavoastră.

Veți respecta prevederile prezentelor Condiții Generale și ale Codului de Practici și Proceduri disponibil la www.certme.ro/repository.

IX. OBLIGAȚIILE certSIGN

certSIGN va emite mijloace de identificare electronică după validarea datelor în aplicație de către Utilizator.

certSIGN va respecta prevederile prezentelor Condiții Generale și ale Codului de Practici și Proceduri.

certSIGN va asigura securitatea sistemelor informatice utilizate pentru oferirea serviciilor de identificare electronică, folosind practicile unanim recunoscute în domeniu și recomandate de standardele internaționale.

certSIGN va suspenda sau revoca mijlocul de identificare electronică în caz de suspiciuni de folosire neautorizată, date incorecte sau la cererea Utilizatorului. Va informa de urgență Utilizatorul despre suspendarea sau revocarea mijlocului de identificare electronica, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei sale.

certSIGN se obligă să înștiințeze Utilizatorul prin intermediul aplicației mobile certME despre modificarea prezentului document.

X. DREPTURI DE AUTOR. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

certSIGN își rezervă toate drepturile negarantate expres dumneavoastră în acest document. Software-ul este protejat prin dreptul de autor și conexe și alte legi și tratate de proprietate intelectuală. CERTSIGN S.A. sau furnizorii săi dețin titlul, drepturile de autor și conexe și alte drepturi de proprietate intelectuală în Software. Software-ul este licențiat, nu vândut. Acest document nu vă acordă niciun drept asupra mărcilor de comerț sau de servicii ale CERTSIGN S.A.

Tot conținutul oricăror servicii sau produse legate de CERTSIGN S.A. sunt Copyright ©2019-2020 CERTSIGN S.A. și/sau a furnizorilor săi.

CERTSIGN S.A. poate avea brevete, aplicații brevetate, mărci comerciale, drepturi de autor si conexe sau alte drepturi de proprietate intelectuală care acoperă aceste subiecte în orice pagini web care sunt parte a acestui serviciu. Cu excepția datelor furnizate expres în acest document, certSIGN nu vă acordă licență pentru aceste brevete, aplicații, mărci comerciale, drepturi de autor si conexe sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Orice drepturi neacordate în mod expres aici sunt rezervate.

Aveți doar dreptul de a descărca aplicația certME și de a o folosi în vederea identificării electronice în condițiile arătate in prezentul document, precum și în Codul de practici și proceduri certME.

XI. RĂSPUNDERE. LIMITĂRI. GARANȚII

certSIGN nu este responsabilă pentru:

(a) daunele cauzate de forța majoră și/sau cazul fortuit. Se înțelege prin caz de forță majoră acel eveniment imprevizibil și de neînlăturat produs ulterior perfectării contractului precum: incendiu, cutremur, orice altă calamitate naturală, epidemii, precum și războiul. Împrejurarea relativ imprevizibilă și relativ invincibilă, neavând caracter extraordinar, precum: grevele, restricțiile legale, alte asemenea evenimente, definesc cazul fortuit;

(b) daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a mijlocului de identificare electronică certME („necorespunzător” reprezintă utilizarea în neconcordanță cu scopul declarat), includerea de date eronate în mijlocul de identificare electronică certME, în cazul în care Utilizatorul a confirmat că aceste date sunt corecte;

(c) Orice act realizat prin folosirea mijlocului de identificare electronică certME;

(d) Funcționalitatea rețelei de internet, echipamentele pe care le utilizează Utilizatorul și conținutul informațiilor care sunt transmise prin aceasta;

(e) Nicio deteriorare, daună sau pierdere financiară provenită din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a aplicației și a mijlocului de identificare electronică certME;

(f) Folosirea de către Utilizator de documente personale false sau declarații false. Utilizatorul va fi unicul responsabil pentru daunele suferite de certSIGN și de terți din cauza inexactității și/sau falsului informațiilor și documentelor comunicate.

În niciun caz certSIGN nu poate fi obligată la plata de daune pentru prejudicii indirecte, beneficiul sau profitul nerealizat, pierderi de afaceri, clienți sau date.

În măsura permisă de lege și fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare conținute în prezentul document, răspunderea certSIGN pentru orice pierderi suferite sau suportate de dumneavoastră nu va depăși echivalentul a 200 EUR.

certSIGN nu garantează că mijloacele de identificare electronică certME sunt potrivite pentru orice fel de operațiune sau vor fi validate pe orice sisteme de operare.

Aplicația certME și oricare software, fișiere, date și materiale însoțitoare sunt distribuite și oferite așa cum sunt și fără garanții de vreun fel, fie ele exprese sau implicite, inclusiv, fără a se limita la, orice garanții de comercializare sau concordanță pentru un anumit scop. CERTSIGN S.A. nu garantează și nu face reprezentări privind folosirea sau rezultatul folosirii acestuia. CERTSIGN S.A. nu garantează că aplicația certME va fi neîntreruptă sau fără erori.

XII. DURATA. ÎNCETAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE

Prezentele Condiții generale își vor înceta aplicabilitatea în următoarele situații: la expirarea sau revocarea mijloacelor de identificare electronică.

Mijlocul de identificare electronică este valabil începând cu data creării, pe toată perioada de valabilitate a actului de identitate.

Clauzele care prin natura lor continuă să-și producă efecte și după încetarea prezentelor Termeni și condiții generale, vor supraviețui încetării acestora.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

1. Costurile pentru utilizarea mijlocului de identificare electronică certME

Nu se percepe niciun tarif de către Validatorul de identitate sau de către certSIGN pentru crearea mijloacelor de identificare electronice certME, descărcarea aplicației certME pe dispozitivul dumneavoastră și utilizarea pentru identificare. Sunteți responsabil pentru costurile dispozitivelor utilizate de dumneavoastră, conexiunii la internet, deplasării la Validatorul de Identitate, costurile pentru serviciile/produsele la care doriți să vă autentificați sau pe care  doriți să le achiziționați etc.

2. Confidențialitate

Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor de care iau cunoștință sau la care au acces în încheierea și derularea prezentelor Termeni și condiții, indiferent de forma acestora.

3. Recomandări privind precauții de securitate

 1. Aplicația mobilă certME funcționează numai pe dispozitive mobile dotate cu elemente sau enclave securizate pentru stocarea cheilor și a parolelor.
 2. Pentru ușurință în utilizare și securitate sporită, aplicația mobilă certME funcționează numai pe dispozitive mobile dotate cu mijloace de autentificare biometrică sigure.
 3. Aplicația mobilă certME funcționează numai pe dispozitive mobile care au activă funcția de blocare a ecranului prin PIN, tipar, parolă sau autentificare biometrică. Pentru protecția utilizatorilor, dezactivarea funcției de blocare a ecranului conduce la ștergerea tuturor datelor asociate mijlocului de identificare certME și imposibilitatea utilizării acestuia până la reefectuarea verificării identității la unul dintre partenerii certME.
 4. Aplicația mobilă certME nu funcționează pe dispozitive mobile “rooted” sau “jailbroken”. Pentru protecția utilizatorilor, aplicarea unui proces de “rooting” sau „jailbreak” asupra dispozitivului conduce la ștergerea tuturor datelor asociate mijlocului de identificare certME și imposibilitatea utilizării acestuia./li>
 5. Nu permiteți altor persoane să înregistreze elemente biometrice în dispozitivul dumneavoastră, nici măcar membrilor familiei. Atât timp cât sunteți singura persoană care se poate autentifica biometric în dispozitivul dumneavoastră, nimeni altcineva nu vă poate folosi mijlocul de identificare certME pentru a vă identifica în mediul online sau a accesa datele dumneavoastră.
 6. Nu autorizați cererile de identificare sau autentificare dacă nu ați inițiat dumneavoastră tranzacția. Dacă vedeți o cerere de identificare/autentificarea aleatorie pe ecran, ignorați-o. Dacă se întâmplă din nou, contactați serviciul nostru pentru clienți și vă vom ajuta să identificați ce trebuie făcut în continuare.
 7. Nu descărcați aplicații software neautorizate / ilegale și nu accesați link-uri care va promit acces gratuit la bunuri sau funcții care în mod normal costă. Google Play și AppStore sunt locațiile recomandate pentru a face actualizări software și instalarea de aplicații noi.
 8. Mențineți aplicațiile software actualizate la zi. Actualizările periodice ale sistemului de operare și ale aplicațiilor vă asigură că aveți cea mai bună protecție împotriva riscurilor de securitate. Cel mai eficient mod de a vă asigura că software-ul este actualizat mereu este să activați actualizările automate.
 9. Achiziționați terminale mobile doar de la vânzătorii autorizați sau persoane de încredere care pot demonstra că sunt proprietarii de drept al acestora. Dispozitivele furate sunt susceptibile la hacking, sunt nesigure și pot cauza probleme în performanța aplicațiilor instalate.
 10. Singura modalitate de a vă asigura că nimeni altcineva nu adaugă aplicații sau nu face operații nedorite pe dispozitivul dumneavoastră este să nu permiteți accesul altor persoane la dispozitiv.

4. Legea aplicabilă. Jurisdicție

Legea română este aplicabilă. Orice litigii vor fi soluționate de instanțele competente din București, România.

5. Reclamații și suport

Orice reclamații, plângeri, sugestii sau cereri de suport în instalarea, utilizarea serviciului, a aplicației pot fi adresate, respectiv obținute apelând hello@certme.ro.

Conectăm furnizorii de servicii cu beneficiarii—100% online.

certME permite utilizatorilor să se înregistreze și autentifice la furnizori exclusiv online, eliminând deplasarea fizică la ghișeu, statul la cozi și completarea de formulare.

Află MAI MULTE