Apr 7, 2022

Atestarea identității digitale. Acum și în blockchain

Ce este identitatea digitală?

Identitatea de pe Facebook sau Twitter, adresele de e-mail sunt exemple de identități digitale. Sunt simplu de obținut, însă nu sunt verificate de nimeni. În felul acesta apar trolli și fakenews care sunt susținute și promovate de profiluri false.

Atunci când o companie interacționează cu un client nou, cu o persoană cu care nu a mai avut contact, compania trebuie să se asigure că identitatea clientului este una reală.

Dacă o companie trebuie să încheie un contract un client, exclusiv prin interacțiuni online, atunci compania se poate baza pe semnătura calificată, unde verificarea identității clientului a fost făcută de un prestator de servicii de certificare calificat. În felul acesta compania are garanția că cel care semnează este - fără dubii - cel ce pretinde a fi, iar acea semnătură are implicit valoare juridică recunoscută de către orice instanță.

Totuși, interacțiunea cu clienții nu înseamnă numai semnarea de documente. Un furnizor de servicii poate avea nevoie de alte informații privind o persoană. De exemplu, o companie poate avea nevoie de atribute de identitate precum o diploma de studii, o adeverință, un permis ș.a.m.d.

Toate aceste informații dovedite în mediul fizic prin acte de identitate, diplome, acte de proprietate etc. trebuie să poată fi translatate și în mediul digital, și trebuie să poată fi folosite în condiții de confidențialitate, securitate și încredere pentru a dovedi anumite calități, atribuții sau permisiuni ale persoanei identificate.

Așa a apărut ideea proiectului IDBC - Serviciu de atestare a identității în medii descentralizate bazate pe tehnologii de tip blockchain.

Pentru ca procesele să fie complet ”la distanță” și să ne putem bucura pe deplin de libertatea pe care ne-o oferă soluțiile digitale precum serviciul de atestare a identității, totul trebuie să se întâmple în mediul electronic.

Proiectul IDBC își propune realizarea unor servicii de atestare a identității electronice utilizând tehnologii de tip blockchain. Altfel spus, proiectul vizează proiectarea și dezvoltarea unor servicii digitale prin care persoanele fizice sau juridice să poată dovedi în mediul electronic dacă posedă un anumit atribut, o anumită calitate, o certificare, o adeverință ș.a.m.d.

Spre exemplu, în prezent, un șofer auto poate dovedi unui polițist de circulație că are dreptul să conducă un anumit automobil, furnizându-i acestuia cartea de identitate, permisul de conducere, talonul auto și asigurarea RCA. Folosind mijloace electronice, șoferul ar putea să arate un cod QR pe telefonul mobil, care prin simpla scanare de către polițist, să-i furnizeze acestuia toate informațiile necesare.

Prin proiectul IDBC, certSIGN împreună cu Universitatea București – Facultatea de Matematică își propun dezvoltarea acestor servicii de atestare într-o manieră descentralizată, utilizând tehnologia blockchain, astfel încât utilizatorii serviciilor să fie în control complet și exclusiv asupra datelor lor, să știe cine, când și de ce dorește accesarea datelor lor și să poată permite sau respinge accesul la datele lor.

Spre deosebire de cardul electronic de identitate, unde datele sunt stocate și gestionate centralizat exclusiv de către stat, abordarea IDBC este una descentralizată de tip “self-sovereign”, adică datele sunt exclusiv sub controlorul utilizatorului și nu sunt stocate într-o bază de date centralizată aflată sub controlul unui terț. În plus, abordarea “self-sovereign” permite accesul granular la datele utilizatorului.

De exemplu, dacă utilizatorul trebuie facă dovada vârstei pentru a beneficia de un serviciu online, acesta o poate face fără să-și dezvăluie alte date personale precum numele, adresa de domiciliu sau CNP-ul. Acest lucru este mai greu de implementat în mediul fizic, deoarece un singur document conține mai multe atribute de identitate și nu pot fi prezentate doar o parte dintre ele. În mediul electronic însă, atestarea identității poate fi realizată la fel de simplu fie că sunt necesare toate informațiile despre o persoană sau numai o parte dintre ele.

Având în vedere recenta propunere a Comisiei Europene privind actualizarea Regulamentului eIDAS și propunerea de a introduce Portofelul de Identitatea Digitală Europeană, certSIGN își propune ca prin intermediul proiectului IDBC să dezvolte serviciile de atestare electronică a atributelor necesare Portofelului de Identitatea Digitală Europeană.

certSIGN, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Universitatea din București – Facultatea de Matematică, derulează, începând cu data de 14.10.2021, proiectul ”Servicii de atestare a identității în medii descentralizate bazate pe tehnologii de tip blockchain (IDBC)”.

Proiectul este cofinanțat din FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională,  prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.