Jul 8, 2022

Permise auto sau înscrieri universitare prin servicii de atestare a identității în blockchain?

Pentru că într-un articol anterior am prezentat caracteristicile generale ale proiectului IDBC - Serviciu de atestare a identității în medii descentralizate bazate pe tehnologii de tip blockchain, în acest material vom avea o abordare mai aplicată. Puteți vedea mai jos utilitatea serviciului de atestare a identității în două situații diferite.

Exemplul 1. Obținerea permisului de conducere

În prezent, o persoană care dorește obținerea permisului de conducere trebuie să depună la DRPCIV mai multe documente pe suport fizic, pentru a fi primită în examen: cerere tip, fișa de școlarizare, declarația de consimțământ privind eliberarea cazierului judiciar și dovada achitării contravalorii permisului de conducere.

Putem observa de la început că fiecare dintre aceste documente ar putea fi cu ușurință emis și utilizat în formă electronică. Cererea tip și declarația de consimțământ nu sunt altceva decât niște atestări pe care candidatul le poate genera direct în format electronic, prin completarea unor formulare cu datele sale personale și prin semnarea electronică calificată a acestora.

Pentru context, semnătura electronică calificată este o semnătură electronică echivalentă din punct de vedere al efectelor juridice cu o semnătură olografă pe hârtie – aceste efecte juridice fiind recunoscute prin Regulamentul european eIDAS nr. 910/2014. Prin urmare, orice persoană care utilizează servicii de semnare calificată poate să-și genereze în formă electronică atât cererea, cât și declarația de consimțământ, și – conform legislației în vigoare – orice instituție publică (inclusiv DRPCIV) este obligată să primească documentele în formă electronică și să recunoască validitatea acestora.

În continuare, pentru a putea depune dosarul în formă electronică, candidatul ar avea nevoie de fișa de școlarizare emisă în formă electronică de către școala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică. Așadar, pentru a putea emite un asemenea document electronic, școala de conducători auto ar putea utiliza serviciile de atestare a identității electronice. Însă, pentru acceptarea dosarului în format electronic, și DRPCIV ar avea nevoie de un serviciu electronic prin care să poată valida atestările primite. Mai departe, în cazul promovării examenului, permisul de conducere ar putea fi emis atât în formă fizică, cât și ca o atestare electronică aferentă identității electronice a deținătorului. Practic, DRPCIV ar emite o atestare electronică a calității de conducător auto pe care deținătorul ar stoca-o în portofelul său de identitate electronică.

Exemplul 2. Înscrierea la facultate

Înscrierea la facultate exclusiv online se poate face prin trimiterea în formă electronică a diplomei de bacalaureat și a tuturor celorlalte documente necesare, denumite generic atestări electronice de identitate.

Întrucât pentru înscrierea la facultate sunt necesare copii ale certificatului de naștere, cărții de identitate, diplomei de bacalaureat și foii matricole, pentru ca înscrierea la facultate exclusiv online să devină realitate, ar trebui ca toate aceste documente să fie emise și în formă electronică de către autoritățile statului.

Cu alte cuvinte, autoritățile emitente ar trebui să folosească servicii de atestarea electronică a identității. Alternativ, întrucât procesul de înscriere permite și copii legalizate, un notar ar putea folosi servicii de atestare electronică a identității pentru a emite atestări electronice pe baza documentelor existente pe suport fizic, iar aceste atestări electronice ar fi echivalente din punct de vedere juridic cu copiile legalizate ale documentelor originale.

Astfel, o atestare electronică s-ar realiza o singură dată pe baza unui document pe suport fizic, iar apoi ar putea fi utilizată ori de câte ori este necesar în formă electronică.

În continuarea exemplului nostru, la finalizarea studiilor superioare, facultatea ar putea emite absolventului diploma de licență și suplimentul de diplomă în format fizic, dar și ca atestări electronice, astfel încât orice proces de angajare ulterioară să se poată derula exclusiv online, fără drumuri inutile, timp pierdut și bătăi de cap.

Exemplele de utilizare ale identității electronice și ale atestărilor electronice sunt extrem de numeroase. Practic, orice proces economic sau administrativ ce se derulează în prezent utilizând documente pe suport fizic (hârtie) poate fi transpus în mediul digital dacă există această infrastructură de servicii de atestare a identității electronice.

Deși proiectul IDBC este încă într-o etapă incipientă, iar definirea celor mai potrivite cazuri de utilizare face parte dintr-o etapă ulterioară, exemplele de mai sus privind emiterea și utilizarea permisului auto sau a diplomelor în formă electronică ilustrează ce înseamnă în mod concret atestarea identității electronice, pentru ce ar putea fi folosite aceste servicii și care este impactul economic și social potențial al utilizării acestora.

certSIGN, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Universitatea din București – Facultatea de Matematică, derulează, începând cu data de 14.10.2021, proiectul ”Servicii de atestare a identității în medii descentralizate bazate pe tehnologii de tip blockchain (IDBC)”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională,  prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.